Topic-icon ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ BIOMAZA

Περισσότερα
7 Χρόνια 2 Μήνες πριν - 6 Χρόνια 10 Μήνες πριν #35 από maxi
maxi δημιούργησε το θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ BIOMAZA
Εισαγωγή
Γενικά μετά την ενεργειακή κρίση του 1973, η βιομάζα άρχισε να παίζει όλο και
σημαντικότερο ρόλο στην κάλυψη των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Σήμερα
θεωρείται ότι είναι μία σπουδαία πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατό να συμβάλει
στην ενεργειακή επάρκεια μετά την εξάντληση των αποθεμάτων του αργού
πετρελαίου, του ορυκτού άνθρακα και του φυσικού αερίου.
Ο όρος βιομάζα χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει:
α) Τα υλικά ή καλύτερα τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής
και αλιευτικής παραγωγής.
β) Τα υποπροϊόντα τα οποία προέρχονται από τη βιομηχανική επεξεργασία των
υλικών αυτών.
γ) Τα αστικά λύματα και σκουπίδια.
δ) Τις φυσικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά οικοσυστήματα π.χ, αυτοφυή
φυτά δάση είτε από τεχνητές φυτείες αγροτικού ή δασικού τύπου.
Η βιομάζα είναι ανανεώσιμη αφού αποτελεί αποθήκη ενέργειας της οποίας πηγή είναι
ο ήλιος και επίσης κατά την καύση της δεν παράγεται CO2.
Πως μετατρέπουμε την ενέργεια ξηρής βιομάζας σε ισοδύναμο πετρέλαιο:
Η ξηρή βιομάζα (0% υγρασία) έχει ενέργεια 4000 kcal/kg. Το πετρέλαιο έχει ενέργεια
10000 kcal/kg. Συνεπώς ο συντελεστής 0.4 μετατρέπει την ενέργεια ξηρής βιομάζας
σε ισοδύναμη ενέργεια πετρελαίου.
Ομάδες βιολογικής ύλης
1. Φυσική
2. Ζωική
3. Μικροβιακή
Ομάδες συστατικών
1. Υδατάνθρακες
2. Πρωτεΐνες
3. Λίπη
Η ενεργειακή αξία των υδατανθράκων και πρωτεϊνών είναι 3500 kcal/kg. Ο ρόλος
του λίπους είναι η αποθήκευση ενέργειας (9000 kcal/kg).
1Περιγραφή καυσίμου
• Μέτρια θερμογόνος δύναμη.
• Συστατικά: C (40%),H (5%),O (50%), S. Στη βιολογική ύλη το S δεν υπάρχει
• Τέφρα. Είναι πολύ σημαντική, προέρχεται από χώμα, και η περιεκτικότητά
της είναι 5% και πάνω.
• Το 40% του C είναι κυρίως πτητικός.
Σήμερα υπάρχουν αξιόλογες ποσότητες ανεκμετάλλευτων γεωργικών και δασικών
υποπροϊόντων που, μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και την κτηνοτροφική κοπριά,
καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των
θερμικών και ενεργειακών μας αναγκών, εάν βέβαια ήταν δυνατή η αξιοποίηση τους
σε όλες τις ενεργειακές απαιτήσεις.
Προφανώς, οι χώρες εκείνες που καταναλώνουν ενέργεια, που προέρχεται από
βιομάζα, σε σημαντικές αναλογίες, είναι εκείνες, που βρίσκονται στο στάδιο της
ανάπτυξης λόγου χάρη στην Αφρική 65% της ενέργειας προέρχεται από βιομάζα,
στην Ινδία το 50% και στη Λατινική Αμερική το 45%. Αντίθετα, στην Ελλάδα η
ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται περιορισμένα.
Η ενέργεια από τις πηγές βιομάζας παρουσιάζουν από πολλές απόψεις μια πιο
πολύπλοκη εικόνα σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία αερίων πετροχημικής βιομηχανίας
και τεχνολογιών μετατροπής και στη μεγαλύτερη πρόοδος που έχει διαφανεί σε
κάποιους τομείς σε σχέση με άλλους. Η βιομάζα επίσης ίσως παράσχει ενέργεια για
μια ποικιλία εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και της οικιακής και βιομηχανικής
θέρμανσης, παράγωγα καυσίμων μεταφοράς και ηλεκτρισμού. Αυτή η ποικιλία
χρήσεων και τεχνολογιών απεικονίζεται στο Σχήμα 7.1.2.

Η επιλογή να δώσουμε τις καίριες εξελίξεις χωρίς να επεκταθούμε σε τμήματα της
τεχνολογίες τεράστια, δεν μας επιτρέπει να αποδώσουμε αυτά που πρέπει στις
εξελίξεις στη πληθώρα των αερίων βιομάζας ή και να αναλύσουμε τις τεχνολογίες
μετατροπής αναλυτικά. Γι’ αυτό το λόγο θα περιοριστούμε σε μια συνολική εξέταση
2των εξελίξεων στις αγορές, στις ηγετικές τεχνολογίες μετατροπής και σε μερικά από
τα θέματα του μέλλοντος της βιομάζας.
Ιστορικές τάσεις και αιτίες

Η τωρινή χρήση της βιομάζας για ενέργεια υπολογίζεται στο 14% περίπου της
παγκόσμιας πρωτογενούς ενέργειας, περισσότερο από την οποία χρησιμοποιείται στις
αναπτυσσόμενες χώρες όπου η βιομάζα καλύπτει μέχρι το 1/3 των ενεργειακών
αναγκών (Bauen & Kaltschmitt,1999).
Αντιθέτως η βιομάζα παρέχει το ανώτερο 3% της ενέργειας στις βιομηχανοποιημένες
χώρες. Η τωρινή χρήση της βιομάζας σε σύγκριση με ένα υπολογισμό της πρακτικά
αποδεκτής δυναμικής απεικονίζεται στο Σχήμα 7.1.3.

Όπως το Σχήμα 7.1.3 απεικονίζει, η ποσότητα της βιομάζας που χρησιμοποιείται σε
όλο τον κόσμο είναι πολύ χαμηλότερη από τη δυναμική της στις περισσότερες
περιοχές.

3Παρόλα αυτά, η χρήση φαίνεται να υπερβαίνει την υποστηρικτική κατανάλωση σε
κάποιες περιοχές, κυρίως στην Ασία. Το να επεκτείνουμε τη χρήση της μοντέρνας
βιομάζας έχει επομένως 2 κύριες οδούς:
• Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι προσπάθειες χρειάζεται να προσανατολιστούν σε πιο
μοντέρνες και μεγαλύτερης διάρκειας χρήσεις βιομάζας.
• Πιο μοντέρνες και μεγαλύτερης διάρκειας χρήσεις βιομάζας μπορούν να
ανακουφίσουν τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένων και
των σοβαρών συνεπειών στην υγεία που έχει η έκθεση σε προϊόντα καύσεως
βιομάζας.
• Επιπλέον και σε αναπτυσσόμενες αλλά και σε βιομηχανικές χώρες, η μοντέρνα
βιομάζα
1
μπορεί να έχει πολυάριθμα περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη που εκτίθενται
περιληπτικά στην παράγραφο 7.1.3.
Παρόλη τη δυναμική υπάρχει ένας αριθμός ζητημάτων που χρειάζεται να ‘’χρεωθεί’’
στην εξέλιξη της βιομάζας σε κύκλους ενεργειακών καυσίμων. Η βιομάζα συχνά
θεωρείται ως ένα καύσιμο που είναι άβολο, που απαιτεί εκτεταμένη χρήση γης, που
οδηγεί σε υψηλά ενεργειακά κόστη και είναι και ύποπτο όσο αφορά τα
περιβαλλοντικά οφέλη. Ενώ αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν περισσότερο με τις
αντιλήψεις (ή παρανοήσεις) της μοντέρνας βιομάζας, οι τεχνολογίες και πρακτικές
που αναλύονται παρακάτω μαζί με καλή διαχείριση των πηγών βιομάζας μπορούν να
συντελέσουν στο να ανακουφισθούν πολλές ανησυχίες .

www.tzakiamantas.gr

Τζάκια - Ψησταριές Μαντάς Ι.Νικόλαος
Τζάκια - Ενεργειακά τζάκια -Μαντεμένια Τζάκια - Ψησταριές - Φούρνοι - Πυρόχωμα - Πυρότουβλα - Σαμότ - κεραμίδια
Τελευταία διόρθωση: 6 Χρόνια 10 Μήνες πριν από admin.
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Flora, Akis, Stathis

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
7 Χρόνια 2 Μήνες πριν - 6 Χρόνια 10 Μήνες πριν #36 από Akis
Akis απάντησε στο θέμα: Απ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ BIOMAZA
Η μοντέρνα βιομάζα για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού συνεισφέρει
περίπου 4% της πρωτογενούς ενέργειας των ΗΠΑ, 11% στην Αυστρία, 20% στη
Φιλανδία,17% στη Σουηδία.
Η βιομάζα για τηλεθέρμανση (district heating) και συμπαραγωγή (CHP) είναι επίσης
καλά οργανωμένη σε Δανία και Γερμανία (UNPP/wec 2000 Bacen,2001).

1
Μοντέρνα βιομάζα: Η βιομάζα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε
αντίθεση με την «παραδοσιακή» βιομάζα που χρησιμοποιείται για οικιακούς σκοπούς.
4Η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εμπορική βιομάζα υπερβαίνει τις
100TWh –η βιομάζα ήδη έχει σημαντικά μεγαλύτερη εμπειρία αγοράς από
οποιαδήποτε άλλη ανερχόμενη ανανεώσιμη επιλογή (ΙΕΑ,2000b). Η χρήση της έχει
επεκταθεί σημαντικά σε αρκετές χώρες τη τελευταία δεκαετία, κυρίως ως
αποτέλεσμα ενός πλαισίου υποστηρικτικής πολιτικής. Η παραγωγή των παράγωγων
υγρών καυσίμων βιομάζας για ανάμειξη με συμβατικά καύσιμα οχημάτων είναι καλά
οργανωμένη στη Βραζιλία και ΗΠΑ (UNPP/WEC,2000).
7.1.3 Οφέλη των καυσίμων βιομάζας
• Η βιομάζα είναι ευρύτερα διαθέσιμη από τα στερεά ορυκτά καύσιμα και μια ποικιλία
απόβλητων (π.χ. δασικά και αγρό-βιομηχανικά απόβλητα) μπορούν να παράσχουν
μια σημαντική βραχυπρόθεσμη πηγή βιομάζας που συχνά χρειάζεται διάθεση.
• Η βιομάζα παρέχει μια ανανεώσιμη πηγή καυσίμων που προϋποθέτει όμως μια καλή
πρακτική διαχείρισης.
• Υπάρχουν καλές προοπτικές για τη βιομάζα να μετατρέπεται οικονομικά σε μια
ποικιλία ενεργειακών φορέων (π.χ. θερμότητα, ηλεκτρισμός, μεθανόλη, αιθανόλη,
υδρογόνο) με ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο.
• Η μετατροπή των αποτελεσμάτων της ανανεώσιμης βιομάζας σε μη-καθαρές CO
εκπομπές στην ατμόσφαιρα και οι μοντέρνες αλυσίδες καυσίμων βιομάζας ίσως
παρουσιάσουν άλλα περιβαλλοντικά οφέλη σε σύγκριση με τις αλυσίδες ορυκτών
καυσίμων.
• Κοινωνικά οφέλη (ιδιαίτερης σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες)
περιλαμβάνουν:
9 Μειωμένες εισαγωγές καυσίμων.
9 Διαφοροποίηση στις αγροτικές δραστηριότητες.
9 Ενισχυμένη αγροτική εξέλιξη και απασχόληση.
9 Κίνητρο για ανάκτηση αποδασωμένων και υποβιβασμένων εκτάσεων.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ
7.2.1 Τρόποι αξιοποίησης της βιομάζας
Η βιομάζα είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών
οργανισμών χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης.
Τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια με μια σειρά διεργασιών .Οι βασικές
πρώτες ύλες για αυτό είναι το νερό και το CO2, που αφθονούν στη φύση. Όσον
αφορά στην ενέργεια αυτή προέρχεται από το ορατό φάσμα της ηλιακής
ακτινοβολίας.
Οι θεμελιώδεις αντιδράσεις πραγματοποιούνται στους χλωροπλάστες, οι οποίοι
συλλαμβάνουν τα φωτόνια και στη συνέχεια ενεργοποιούν τη διαδικασία της
φωτοσύνθεσης που ανάγει το CO2 σε υδατάνθρακες.
Οι αντιδράσεις αυτές συνοδεύονται από έκλυση O2 με παράλληλη μείωση της
περιεκτικότητας του κυττάρου σε CO2.
Θερμοχημικές διεργασίες
Οι θερμοχημικές διεργασίες περιλαμβάνουν αντιδράσεις, που εξαρτώνται από τη
θερμοκρασία, για διαφορετικές συνθήκες οξείδωσης. Οι διεργασίες αυτές
χρησιμοποιούνται για τα είδη της βιομάζας με σχέση C/Ν<30 και υγρασία >5Ο%.
Στις διεργασίες αυτές περιλαμβάνονται:
α) Η πυρόλυση (θέρμανση απουσία αέρα). Με αυτή τη διεργασία μας δίνεται η
δυνατότητα να «σπάσουμε» τη χρησιμοποίηση της βιομάζας από την παραγωγή
ενέργειας.
β) Η απευθείας καύση
γ) Η αεριοποίηση
δ) Η υδρογονοδιάσπαση
2. Βιοχημικές διεργασίες
Οι βιοχημικές διεργασίες, που ονομάζονται έτσι, επειδή είναι αποτέλεσμα
μικροβιακής δράσης, χρησιμοποιούνται για προϊόντα και υπολείμματα, όπως
λαχανικών κοπριάς, όπου η σχέση C/Ν<3Ο και υγρασία >5Ο%.
Οι βιοχημικές διεργασίες διακρίνονται στις:
α) Αερόβια ζύμωση
β) Αναερόβια ζύμωση
7Σχήμα 7.2.1: Τρόποι κατεργασία
Άμεση καύση βιομάζας
Η βιομάζα μπορεί να καεί σε μικρής κλίμακας μοντέρνους λέβητες ατμού για
σκοπούς θέρμανσης ή σε μεγαλύτερους λέβητες για τη παραγωγή ηλεκτρισμού ή
συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP).
Το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στο κύκλο
Rankine (στρόβιλος ατμού).
Στα συστήματα καύσης βιομάζας που είναι σε εμπορική χρήση σε όλο τον κόσμο,
χρησιμοποιούνται ανόμοιες / ποικιλόμορφες τεχνολογίες. Αποκλειστικής καύσης
βιομάζας εργοστάσια μπορούν να καίνε ένα μεγάλο εύρος καυσίμων,
συμπεριλαμβανομένων και αποβλήτων.
Η μετατροπή της τεχνολογίας των σταθμών παραγωγής ώστε να είναι δυνατή η
ταυτόχρονη καύση βιομάζας και άνθρακα χρησιμοποιώντας κοινοποιημένο καύσιμο
(PF) και ανακυκλοφορούμενη ρευστοποιημένη κλίνη (CCFB) ίσως να είναι μια
επιλογή.
7.2.3 Μέθοδος αεριοποίησης της βιομάζας
Η αεριοποίηση της βιομάζας μετατρέπει τη βιομάζα σε ένα χαμηλής έως μέτριας
θερμογόνου ικανότητας αέριο καύσιμο.
Το καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας παραγωγή θερμότητας και
ηλεκτρισμού με άμεση καύση σε Μ.Ε.Κ. και ύστερα με οδήγηση του καυσαερίου σε
στροβίλους ή καύση απευθείας σε λέβητες μετά από κατάλληλο καθαρισμό.
8Εναλλακτικά, το παράγωγο αέριο μπορεί να αναμορφωθεί για να παράγει καύσιμα
όπως μεθανόλη και υδρογόνο τα οποία έπειτα να χρησιμοποιηθούν σε κυψέλες
καυσίμου ή μικροστροβίλους για παράδειγμα.
Τα συστήματα που βασίζονται στην αεριοποίηση της βιομάζας και την καύση του
παράγωγου καυσίμου ίσως παρουσιάσουν πλεονεκτήματα συγκρινόμενα με τη
απευθείας καύση της, όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας και καθαρής και επαρκούς
λειτουργίας.
Εκατοντάδες μικρής κλίμακας σταθμοί σταθερής κλίνης με αεριοποίηση λειτουργούν
σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόσφατες δραστηριότητες
αεριοποίησης ειδικά σε βιομηχανοποιημένες χώρες έχουν εστιάσει στα συστήματα
ρευστοποιημένης κλίνης συμπεριλαμβανομένου και των συστημάτων ανακύκλωσης
της ‘’άμμου’’ της ρευστοποιημένης κλίνης.
Μεγαλύτερα συστήματα στα οποία η αεριοποιημένη βιομάζα καίγεται και οδηγείται –
το καυσαέριο- διαδοχικά σε στροβίλους αερίου και στην συνέχεια σε λέβητα
ανάκτησης θερμότητας H.R.S.G από τον οποίο εκμεταλλευόμαστε τον παραγόμενο
ατμό και τον εκτονώνουμε σε ατμοστρόβιλο ( όλο το σύστημα ονομάζεται BICT/CC)
είναι σε πειραματικό στάδιο. Τα BICT/CC συστήματα μπορούν να οδηγήσουν σε
βαθμούς απόδοσης έως και 50%.
Η αεριοποίηση γίνεται ένα αυξανόμενα δημοφιλές μέσο διαχείρισης δημοτικών
στέρεων απόβλητων και ένα σημαντικό κομμάτι των νέων εργοστασιακών
απόβλητων σε ενέργεια θα βασιστεί στη τεχνολογία της αεριοποίησης.
7.2.4 Πυρόλυση βιομάζας
Η πυρόλυση της βιομάζας παράγει ένα υγρό καύσιμο που μπορεί να μεταφερθεί και
να αποθηκευθεί με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ο υποδιπλασιασμός των αναγκαίων
σταδίων της παραγωγής του καυσίμου αλλά και της παραγωγής της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Το καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί θερμότητα και ηλεκτρισμός
με καύση σε λέβητες, μηχανές και τουρμπίνες. Προϊόντα πέρα από τα υγρά καύσιμα
μπορούν να αποκτηθούν από τη πυρόλυση-όπως ζωικός άνθρακας και αέρια καύσιμα.
7.2.5 Αναερόβια χώνευση
Η αναερόβια χώνευση είναι μια βιολογική διαδικασία κατά την οποία μετατρέπεται
στερεή ή υγρή βιομάζα σε αέριο. Το αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και
διοξείδιο του άνθρακα και περιέχει διάφορους ιχνηθέτες.
Η αναερόβια χώνευση χρησιμοποιείται στη διαχείριση απόβλητων βιομηχανικής,
αγροτικής και οικιακής προέλευσης. Χρησιμοποιείται επίσης σε εργοστάσια
διαχείρισης απόβλητων υπονόμων για να μειώσουν τον όγκο αιωρημάτων και να
παράγουν αέριο για θέρμανση και ηλεκτρισμό.
9Εγκαταστάσεις τύπου φάρμας (Farm-based facilities) είναι συνηθισμένες, ειδικά σε
χώρες όπως η Κίνα και Ινδία σε κλίμακες νοικοκυριών ή χωριών για μαγείρεμα,
θέρμανση και φωτισμό.
Πάνω από 600 εργοστάσια που διαχειρίζονται απόβλητα αγροκτημάτων και συχνά
επεξεργάζονται (αναερόβια χώνευση) απόβλητα ποικίλων πηγών λειτουργούν στη Β.
Αμερική και Ευρώπη. Η χρησιμοποίηση της αναερόβιας χώνευσης σε εγκαταστάσεις
διαχείρισης υπονόμων, στη διαχείριση οργανικών τμημάτων δημοτικών στέρεων
απόβλητων (MSW) και στη διαχείριση των βιομηχανικών οργανικών απόβλητων,
αυξάνεται συνεχώς.
Τα στέρεα και υγρά υπολείμματα από τη διαδικασία αναερόβιας χώνευσης μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα οργανικής προέλευσης.
7.2.6 Παραγόμενο αέριο καύσιμο σε Χ.Υ.Τ.Α. (Landfill gas)
To Landfill αέριο (LFG) είναι ένα προϊόν διαδικασίας αναερόβιας και αερόβιας
χώνευσης και γενικά αποτελείται από μεθάνιο σε ποσοστό μέχρι και 50%. Μόνο 30-
40% του Landfill αέριου συλλέγεται σε κανονικές συνθήκες με τα υπολείμματα του
αέριου να διαρρέουν στην ατμόσφαιρα.
Το αέριο που συλλέγεται μπορεί να καθαριστεί και να καεί αποκλειστικά σε μηχανές
ή με συνδυασμό με στροβίλους για να παραχθεί θερμότητα ή ηλεκτρισμό.
7.2.7 Εστεροποίηση φυτικών ελαίων /Φυσικο-χημική μετατροπή
Ο τρόπος της φυσικο-χημικής μετατροπής εφαρμόζεται στη βιομάζα από την οποία
φυτικά έλαια μπορούν να αποκτηθούν το οποίο επιτυγχάνεται με άσκηση πίεσης και
εξαγωγή ελαίων από τη βιομάζα. Τα φυτικά έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
ειδικές μηχανές ή μηχανές πετρελαίου μετά από ένα στάδιο εστεροποίησης για τη
παραγωγή ελαίου / μεθυλεστέρα.
Το βιοκαύσιμο από κράμβη (oilseed rape) παράγεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες
με μεγαλύτερη παραγωγή εκείνη της Γερμανίας.
7.2.8 Ζύμωση και υδρόλυση
Η παραγωγή αιθανόλης από τη βιομάζα παρέχει ένα υψηλής ποιότητας καύσιμο για
τον τομέα των μεταφορών. Η διαδικασία της παραγωγής βιοαιθανόλης εξαρτάται από
το τύπο θεώρησης της βιομάζας. Τα σάκχαρα μπορούν να ζυμωθούν με διάφορους
οργανισμούς. Η αμυλώδης και κυτταρική βιομάζα χρειάζεται πρώτα να διασπαστεί
από όξινη ή ενζυματική υδρόλυση.
Πρόοδος σημειώνεται στην ανάπτυξη των τεχνολογιών που στοχεύουν στην επαρκώς
μετατρεπόμενη κυτταρινική βιομάζα. Η επανάσταση σε αυτό το τομέα θα πρόσφερε
μεγαλύτερες ευκαιρίες για αιθανόλη εξαιτίας της αυξημένης απόδοσης μετατροπής
και ελαστικότητας αποθήκευσής της.

www.tzakiamantas.gr

Τζάκια - Ψησταριές Μαντάς Ι.Νικόλαος
Τζάκια - Ενεργειακά τζάκια -Μαντεμένια Τζάκια - Ψησταριές - Φούρνοι - Πυρόχωμα - Πυρότουβλα - Σαμότ - κεραμίδια
Τελευταία διόρθωση: 6 Χρόνια 10 Μήνες πριν από admin.
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Stathis

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.878 δευτερόλεπτα
Powered by Kunena Φόρουμ
primi sui motori con e-max.it