Λέβητες Galan Ηλεκτροδίων - Ιόντων Galan

Θέρμανση Καλοριφέρ Χωρίς Πετρέλαιο!!!

   Είναι ένα εναλλακτικό σύστημα θέρμανσης που διαφέρει απο το παραδοσιακό σύστημα πετρελαίου και φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας το ηλέκτρικό ρεύμα ως πηγή ενέργειας.Ωστόσο η τεχνολογία του λέβητα τον καθιστά πολύ οικονομικό.Χρησιμοποιεί την αγωγιμότητα των ιόντων,δηλαδή θετικά και ατρνητικά ιόντα κινούνται στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια παράγοντας θερμική ενέργεια.