Σαμότ - Πυρότουβλο

Σαμοτ από Πυρότουβλο 0,6 - 0,8 Χλιοστά Χονδρό, Σαμοτ 0,3 - 0,6 Χλιοστά Μέτριο ,Σαμοτ 0,3 Χλιοστά Ψιλό

Τα ελαττωματικά πυρότουβλα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός είδους ψημένου πυροχώματος, του σαμότ. Συγκεκριμένα, συνθλίβουμε τα ελαττωματικά πυρότουβλα και εν συνέχεια κοσκινίζουμε τα θρύψαλα, για να ξεχωρίσουμε τα μεγαλύτερα κομμάτια.

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3

Σαμότ - Πυρότουβλο